2014. május 24., szombat

Miért maradunk örök pályakezdők: az "alkalmazhatóság narratívája"


Petrovici Norbert előadása a 2014-es Szociológus Napok keretében hangzott el, a román nyelvű előadás pontos címe: Dezvoltare personală, contracte flexibile și tipuri de angajatori: efecte sociale ale narativei angajabilității. Az előadás alaptézise az, hogy a fiatal munkaerő alkalmazására törekvő cégek azzal az érveléssel szerződtetnek előnytelen fizetéssel alkalmzottakat, hogy a kisebb fizetést kárpótolja a munkahelyen megszerzett tapasztalat, amellyel majd sikeresebben kereshetnek jobban fizetett munkahelyet. Csakhogy a következő alkalmazók is ezzel érvelnek, a szerződéseket mind rövid távra igyekeznek megkötni, a "pályakezdő" pedig örök pályakezdő marad, megfelelően alulfizetve. Az egészet az "alkalmazhatóság narratívája" teszi legitimmé, amely széles körben elfogadott, groteszk módon még az alacsony iskolázottságú, szakképzetlen munkások körében is, akik rossz jövedelmüket továbbképezhetetlenségükbe beletörődve fogadják el legitimnek.
2014. május 20., kedd

ETDK a szociológia karon

Május 16-án sikeresen lezajlott a Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, a konferencia szociológia-antropológia szekciójának a Sociologica épülete adott otthont. A szekcióban hat dolgozat bemutatására került sor, négy dolgozat szerzői karunk hallgatói voltak, két dolgozattal pécsi bölcsészhallgatók választották ezt a szekciót. A bemutatások viszonylag népes - 20-25 fős - hallgatóság előtt zajlottak, amelyet néha izgalomba is hoztak az előadások, legalábbis a hozzászólások száma alapján ítélve. Az esemény technikai csúcspontja

A magyar paradigma. Magyarok és szomszédaik szociológiai nézőpontból - konferencia felhívás

A Magyar Szociológiai Társaság és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociológia Tanszéke közös konferenciát szervez a fenti címmel, 2014. november 27-29. között, Kolozsváron.

2014. május 4., vasárnap

Szakmai gyakorlat Magyarlétán

Örök visszatérő motívum az egyetemi oktatással kapcsolatban, hogy az egyetemen "elmléleteket" tanítanak, amelyekkel aztán a való világba pottyanva semmit sem tud kezdeni a frissen végzett, munkát kereső fiatal. Meglehet, hogy sok esetben nem alaptalan ez a vád, karunkon mindenesetre évek óta erősíteni igyekszünk a gyakorlati képzést, évenként egy szakmai gyakorlat beiktatásával a tantervbe. E szakmai gyakorlatok keretében "élesben" alkalmazzuk a módszertanórákon tanultakat, egy félévben a kvalitatívakat, egy másikban pedig a kvantitatív módszereket. E hosszabb távú elképzelésnek megfelelően idén az elsőéves szociológus, antropológus és humánerőforrás-menedzsment szakos hallgatók feladata a kvalitatív módszerek gyakorlati alkalmazása volt, a sokféle kvalitatív technika közül az oral history interjú készítése és feldolgozása. Erre a terepmunkára került sor az elmúlt héten a Kalotszeg peremén található Magyarlétán.