2015. február 23., hétfő

„Akárhogy szeretem őt, vér vízzé nem válik.” Roma gyerekeket nevelő magyar nevelőszülők identitásépítő törekvései

Romániában több mint tizenöt éve vezették be a nevelőszülői gyermekgondozási rendszert. Ennek eredményeként több száz roma kisgyermek került székelyföldi magyar családok gondozásába, akik nevelőmunkájukat rendszerint a romákkal szemben ellenséges környezetben végzik, gyakran maguk is osztva környezetük cigányellenes nézeteit. Bálint Renáta 2010-ben készült szakdolgozata ezt a jelenséget járja körül. Terjedelmi okokból a dolgozatból csak részleteket közlünk, a település nevét és az interjúalanyok iniciáléit pedig kutatásetikai megfontolásból vágtuk ki.

2015. február 21., szombat

Persona non grata

Dániel Mihály

Ezzel az írással senkit sem szándékszom megsérteni vagy letámadni, csupán a Kolozsváron (is) végbemenő társadalmi igazságtalanság és emberi bánásmód egyik aspektusára szeretnék rávilágítani. Sajnos az írás alapja nem fikció, hanem valós tényeken alapul.

2015. február 15., vasárnap

Szociológus eseménynaptár - 2015


Február 26, 18.00
Szociológus Estek: Az Erdélyi Társadalom folyóirat 2014-es lapszámainak bemutatója
Helyszín: EME székház