Szociológiai figyelő


Erdélyi magyar szociológusok 2013 - 2014-ben megjelent publikációi


Bálint Gyöngyvér – Sólyom Andrea – Zsigmond Csilla
Studiu sociologic al municipiului Miercurea Ciuc
In: György Ottila (szerk.): Perspective de dezvoltare urbană: studii economico-sociale de fundamentare ale direcțiilor de dezvoltare, Scientia, 2014, ISBN 978-973-1970-82-0, p. 229-280

Bakó Rozi
Global Information Society Watch Romania 2014. Communicationssurveillance in the digital age
APC-HIVOS 2013

Batizán Emese
Áruba bocsátott etnicitás - turizmusra vállalkozva
In: Szoták Szilvia (szerk.) Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. BI-MÁSZ, Budapest, 2013

Bodó Izabella
Fejlesztési partnerség Marosvásárhely vonzáskörzetében
In: Fedince Csilla - Szoták Szilvia (szerk.) Határhelyzetek VI. Változó világ - változó közösségek a Kárpát-medencében

Csata Zsombor 
A vállalkozói aktivitás egyes sajátosságai és tényezői Erdélyben 
Területi Statisztika, 2013, p.21-38


Dániel Botond
Civil Szemle, 2014/1

Dániel Botond
In: Szabó Andrea – Bauer Béla – Pillók Péter (szerk): MOZAIK 2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Belvedere Meridionale Alapítvány, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Szeged-Budapest, 169-198. oldal

Dániel Botond – Székely Tünde  – Talpas Botond 
Kisebbségkutatás, 2013/3

Gábora Attila - Pásztor Gyöngyi - Péter László:
A turizmus mint a régiófejlesztés lehetségeseszköze: Körösrév határmenti kistérség példája 
Erdélyi Társadalom, 2, 2013, P.121-136

Geambasu Réka et al. 
Thirst for science? Social conceptions of the research activity, the factorinfluencing career choices and the social impacts of Researchers’ Nights 
Hétfa Research Institute - RCISD, 2013, p. 58

Gergely Erzsébet-Emese
Ki olvas ma (még) az iskolában?
Erdélyi Társadalom 2013/1

Horváth István 
Romania and Moldova, migration mid-19th century to present  
In: Immanuel Ness (szerk.): The Encyclopedia of Global Human Migration, Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2013, P. 1545-1552

Horváth István  

The Romanian Roma: the Dilemma of Integration 
In: Dacz Enikő (szerk.): Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarländern, Baden-Baden: Jahrhundert, Nomos, 2013, im 20. und 21. P. 305-325

Katona Péter
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi műszaki és humántudományok karának vonzásterülete
Erdélyi Társadalom 2013/1

Kerekes Kinga - Pakucs Bernadett
Occupational Choices of Romanian Rural Youth
Eastern European Countryside, 19/2013


Kiss Dénes
Deszekularizáció Romániában
Korunk 2014/5, p.4-15

Kiss Dénes 
A posztszocialista vidéki elit szerkezete és jellemzői 
Szociológiai Szemle, 3, 2013, p. 4 - 29

Kiss Tamás 

Nemzetdiskurzusok hálójában. Az állampolgárság-politika, mint a magyar nemzetre vonatkozó klasszifikációs küzdelem epizódja és eszköze.  
Magyar Kisebbség, 2013/3–4. (69–70.)

Kiss Tamás – Barna Gergő
Erdélyi magyarok a magyarországi és a romániai politikai térben
ISPMN Working Paper 50.

Kiss Tamás

Analysis of Existing Migratory Data Production Systems and Major Data Sources in Romania

ISPMN Working Paper 52.

Kiss Tamás - Barna Gergő - Székely István Gergő:
A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása.  
Magyar Kisebbség, 2013/2. (68.)

Magyari Tivadar
A román tanítási nyelv választásának motivációi erdélyi magyar családokban
Erdélyi Társadalom, 2013/1

Nistor Laura
Between Price and Quality: The Criteria of Food Choice in Romania
Czech Sociological Rewiev 2014 / 3


Pakot Ágnes
Who is Thirsty for Science in Hungary and for What Kind of Science?
Socio.hu Special Issue: pp. 65-69. (2014)

Pakot Ágnes
Educatio 2014:(1) pp. 167-170. (2014)

Pakot Ágnes, Sőrés Anett
Pro Minoritate (tavasz) pp. 16-44. (2013)

Papp Z. Attila - Csata Zsombor 
Magyar doktoranduszok a szomszédos országokban
Kisebbségkutatás, 2013, P.7-33

Pápay Boróka Tímea
Állami forráselosztás a romániai magyar nonprofi t szektoron belül
In: Szoták Szilvia (szerk.) Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. BI-MÁSZ, Budapest, 2013

Pápay Boróka-Tímea
Napiszar, „az internet pöcegödre”. A virtuális térbe kényszerülõ romákkal szembeni 
elõítéletesség esete
Médiakutató 2014/1Péter László
The Genesis of Romanian Football. Social Forces and Processes Behing the Game Belvedere Meridionale, Vol XXVI, 2014/4, p. 81-94

Péter László
In: Veress Karoly - Zrinyi Ungvari Imre (szerk.) Etika és Média, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 2013, p. 165-193

Péter László

Keresztény Magvető, 2014, 120, 1, p. 49-64 

Péter László
A sport mint az oktatás egyik rejtett terepe. Néhányelméleti szempont a foci kialakulásáról és szerepéről
Erdélyi Társadalom, 1, 2013, p.103-113

Plainer Zsuzsa
Roma emigration and the National Roma Integratio Strategies in Romania
In: Piemontese Stefano (ed.) ‘Roma migrants’ in five European Countries. 
Policy Contexts and National Integration Strategies. REdHNET project, 2013 

Plugor Réka
Transitions and Translations: The Story of Carrying Out Higher Education Field Research in Three Languages in Two Countries
Narrative Works 3(2), 92-110

Sólyom Andrea
Politikai cselekvési minták középiskolások és egyetemisták körében
ProMinoritate 2013/2

Sólyom Andrea
Social Distance Perceived by High School Students
In: Applied Social Sciences: Sociology, ed. by Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Mihai-Bogdan Iovu, Cambridge Scholars Publishing, 2013, ISBN13: 978-1-4438-4338-6, ISBN: 1-4438-4338-5 pp. 301-308

Veres Valér
Identity discourses on national belonging: the Hungarian minority in Romania
Romanian Journal of Political Science, Vol 14 - No 1 - 2014

Veres Valér
National Attitudes of Ethnic Hungarians From Romania,Slovakia, Serbia And Ukraine: A Comparative Perspective 
Studia UBB Sociologia, 2013, p.87-112

Telegdy Balázs
Satisfaction Regarding the Changes Brought on by Transition - A Comparative Study Among the CEE Countries after the First Decade of Transition
In: Challenges of Transition - The Post-Communist Experience(s), ed. by Ioan Stanomir, Cristina Manolache, Anamaria Elena Gheorghe, Institutul European, Iași, 2014, Vol. 1, ISBN 978-606-24-0061-3, pp. 53-60.

Telegdy Balázs
Perception of the Transition Process in Post-Socialis Countries: A Comparative Approach
In: Applied Social Sciences: Sociology, ed. by Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Mihai-Bogdan Iovu, Cambridge Scholars Publishing, 2013, ISBN13: 978-1-4438-4338-6, ISBN: 1-4438-4338-5, pp. 309-316

Telegdy Balázs
International Reviewiv of Social Research, 2013, 3(3), 21-38

Telegdy Balázs
Acta Universitatis Sapientiae, Social Analysis, 2013, 3(1), 29-44

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése