2014. július 20., vasárnap

Felvételi Kulturális Antropológia BA szakra, tandíjmentes nappali képzésben

A kolozsvári BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete a budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetével együttműködésben kulturális antropológia BA képzést hirdet magyar állampolgárok számára. A képzésről a kolozsvári BBTE ad diplomát, de a két egyetem együttműködése keretében arra is lehetőség van, hogy a diákok kettős BBTE-BCE diplomát szerezzenek. Azok számára, akik nem tudnak folyamatosan Kolozsváron tartózkodni, a képzési programhoz tartozó, de Kolozsváron teljesítendő tantárgyak felvételére tömbösített rendszerben is lehetőség van. Az erdélyi tartózkodás alatt a magyarországi diákoknak segítünk abban, hogy kedvezményes áron szállást kapjanak Kolozsváron. A képzés 20 térítésmentes (ösztöndíjra jogosult) helyet biztosít, nappali tagozaton. 
Mikortól indul a program?
Az első félév 2014. szeptember 29.-én kezdődik.  

A program tartalmáról
A képzés nyelve magyar. A program időtartama három év (hat félév), teljesítéséhez félévente 30 (összesen 180) kreditet kell összegyűjteni. A képzés keretében több terepgyakorlatot is szervezünk Erdélyben. Az érvényben levő kölcsönösségi egyezmények értelmében a BBTE-n szerzett oklevél egyenértékű a többi EU-s tagországban szerzett diplomával. Az európai mobilitási programok révén lehetőség van külföldi áthallgatásra, akár Magyarországon kívülre is. 
TOVÁBBI RÉSZLETEK A KÉPZÉSRŐL


Hogyan lehet felvételt nyerni?
Írásbeli vizsga nincs, a felvétel az érettségi átlagok sorrendjében történik, nincs megállapított minimál-pontszám, nem szükséges emelt szintű érettségi. A beiratkozáshoz egy rövid motivációs esszére van szükség, melynek megírásában az alábbi szempontok segítenek: ÚTMUTATÓ A MOTIVÁCIÓS ESSZÉ MEGÍRÁSÁHOZ


A BEIRATKOZÁS két ütemben zajlik:

I. Az első fázisban a felvételihez szükséges dokumentumok (érettségi oklevél és középiskolai bizonyítvány) romániai akkreditációja zajlik. A kolozsvári egyetem biztosítja a dokumentumok román nyelvű fordítását, és elküldi a bukaresti Ekvivalencia Bizottsághoz (CNRED, www.cnred.edu.ro), ahol a diplomákat elismertetik.

Az oklevelek elismertetéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
2.      Érettségi oklevél közjegyző által hitelesített másolata
3.      Középiskolai bizonyítvány hitelesített másolata (az utolsó négy tanévben elért eredményekről)
4.      Személyi igazolvány és lakcímkártya egyszerű fénymásolata
5.      3400 forint (vagy az ennek megfelelő 50 lej) elismertetés-eljárási díj +az oklevél és bizonyítvány román forditása és hitelesítése (kedvezményesen kb. 6000 Ft),  ezt az összeget a BBTE budapesti megbízottjának vagy az intézményvezetőnek kell eljuttatni

Az előiratkozáshoz szükséges dokumentumokat az alábbi helyszíneken lehet leadni:
Budapesten a BCE Társadalomtudományi Kar C épület 404-es irodájában: 2014. július 28.-án és 30.-án 11-13 óra között
vagy
A BBTE Szociológia Tanszékének titkárságára, Veres Valér intézetvezetőnek 2014. július 30.-áig. Postacím: 400604 Kolozsvár (Cluj Napoca), Bdul 21. dec. 1989 nr. 128, Románia. 

II. A második fázis a tulajdonképpeni felvételi eljárás. Ehhez az alábbi iratok szükségesek:
1.      Születési bizonyítvány másolata
2.      Orvosi igazolás a családorvostól, a következő megjegyzéssel: "egészséges egyetemi továbbtanulásra"
3.      2 db 3 x 4 cm. méretű színes fénykép
4.      Kitöltött felvételi űrlap: http://bbteszociologia.ro/component/attachments/download/14.html
5.      Beiratkozási és felvételi eljárási díj: 9000 ft. (vagy 130 lej)
6.      Személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolata
7.      2-3 oldalas motivációs levél, az alábbi szempontok szerint: http://bbteszociologia.ro/component/attachments/download/79.html

A második fázisban az iratok leadásának határideje: 2014. augusztus 11., leadható előzetes egyeztetés szerint az előiratkozásnál említett helyszíneken.
Kérjük, hogy lehetőség szerint a felvételihez szükséges dokumentumokat már előiratkozáskor adják le. A motivációs esszét elektronikusan is elfogadjuk a veresv@socasis.ubbcluj.ro emailre címezve legkésőbb 2014. szeptember 12.-éig.

További információk:
- Veres Valértól, a BBTE Magyar Szociológia Intézetének igazgatójától a +40753094944-es telefonszámon és a veresv@socasis.ubbcluj.ro e-mail-címen.

- a budapesti felvételi iratkozással kapcsolatban Pakot Ágnestől a +36703469992-es telefonszámon és  pakot.agnes@gmail.com email-címen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése