2012. szeptember 5., szerda

Szelterszi társadalomtudományi tábor 2012

Bartha Zsuzsa

Augusztus 23 és 26 között, immár kilencedik alkalommal került megszervezésre a szociológus, történész, irodalomtörténész, néprajzos, politológus kutatók és hallgatók társadalomtudományi tábora Szelterszen. Ennek keretében számos érdekes előadás, kéziratvita, könyv- és lapbemutató, valamint filmvetítés és ezt  követő vita várta a kiváncsiskodókat. A szociológusokat az előadók mellett diákként hárman képviseltük.

A tábor csütörtök délután rajtolt sátorveréssel és ismerkedéssel, majd ezt követte az egyik legaktuálisabb és mindenkit foglalkoztató téma, a népszámlálási kampány és eredményeinek bemutatása, valamint megvitatása Barna Gergő, Kiss Tamás és Tánczos Vilmos közreműködésével. Ezt követte Tánczos Vilmos Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről írott könyvének bemutatása, a moldvai csángok nyelvismereti szintjük szerinti kategóriáiról. Továbbá három lapbemutató, az Etnoszkóp, Pro-Minoritate és Magyar Kisebbség, színesítette a programot, írásra és publikálásra ösztönözve a hallgatóságot. Az első napot Galán Angéla Szlovákmagyarok dokumentumfilmjének levetítése és az ezt követően kialakult beszélgetés zárta.

A tábor második és harmadik napja sok izgalmas témával kecsegtetett. Előadást hallhattunk Zahorán Csabától intézményépítés kapcsán, Fosztó László a nemzetközi roma kutatói hálózat működéséről és ezek eredményeiről beszélt, majd őt követte Nagy József katonai hagyományőrző programjának bemutatása. Továbbá kutatási beszámolókat hallhattunk változó magyarság diskurzusokról Ilyés Zoltán és Borbély Sándor megközelítésében, az előbbinél Gyimesekben és Zaboralján, az utóbbinál egy szatmári faluban, majd ezt Bárdi Nándor népszolgálatról szóló előadása követte. A délutáni órákban Papp Z. Attila a Kárpát-medencében történő iskolaválasztásról készült kutatását prezentálta a közönségnek, valamint beszélt a nemzetközi kompetenciamérések (PISA) magyar kisebbségre vonatkozó idősoros adatairól és következtetéseiről.

A második napon a Max Weber Szakkollégium is bemutatkozott, együtt a történész diákok szakkollégiumával. Vas Réka és Pápay Boróka a két szakkollégium tevékenységeit valamint műkődésük nehézségeinek mutatta be. Az ezt követő beszélgetés során a szakkollégiumok tevékenységével kapcsolatban Hadas Miklós elgondolkoztató kritikát fogalmazott meg, hozzászólásában kifogásolva a szakkollégiumok kritikai szellemiségének hiányát. Véleménye szerint addig nem lesz igazán aktív szakkollégiumi mozgalom Kolozsváron, amíg az ezekben tevékenykedő diákokat nem az motiválja, hogy jobbat és többet akarnak mint amit az egyetem nyújt nekik.

E napon a kutatási beszámolókat Kiss Dénes, a LEADER program romániai alkalmazása kapcsán megírt esetelemzés következtetéseiről szóló előadása, valamint Csák László vidékpolitikával foglalkozó beszámolója zárta. Az este Cornel Mihalache és Berecki Edit Vă doare capul? Fáj a fejed? című dokumentumfilm egyik részletének a vetítésével végződött, mely egyben megalapozta a másnapi előadások és viták témáját, ugyanis ’89 decemberétől egészen ’90 márciusáig a különböző erdélyi városokban lezajló eseményeket kiváltó okok és következményeikről készült kéziratok bemutatása határozta meg a nap túlnyomó részét, Novák Zoltán, László Márton, Gidó Attila és társaik elbeszélésében.

A harmadik napon kutatási beszámolókat hallhattunk mezőgazdasági támogatási rendszerekről, gazdálkodási gyakorlatról két különböző térségben, Sólyom Andreától és Oláh Sándortól, valamint internethasználatról Csikfalván, Gagyi József bemutatásában. Ezt követte Kiss Tamás és Barna Gergő kulturális fogyasztásról készült kutatásuk eddigi eredményeinek vázolása, és az elkészüt kézirat megvitatása. Érdeklődve figyeltük Stefano Bottoni Mikó Imre pályaképéről szóló kutatásának fontosabb következtetéseit, valamint Bokor Zsuzsa a két világháború közötti Kolozsvár prostitúciós intézmények változásáról szóló előadását.

Az utosló napot Kiss Tamás és Barna Gergő székelyföldi turizmusről készült kutatásának bemutatása és megvitatása, valamint a Romániában élő nem magyar kisebbségek (krassovánok, ukránok, szatmári svábok, örmények, dobrudzsai görögök és törökök) etnicitásának szerepéről a mindennapokban és közösségépítésben szóló vitája zárta, Kiss Dénes, Kiss Tamás és Veress Ilka közreműködésével. Összegzésként elmondható, hogy a négynapos tábor alatt, alkalmunk nyílt érdekes és aktuális témák meghallgatására és megvitatására, kapcsolathálónk bővítésére, de ugyanakkor az esti tábortűz remek lehetőséget nyújtott a közös éneklések és beszélgetések kibontakozásához is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése