2018. március 2., péntek

Újpogány mozgalmak és nemzeti radikalizmus, emberi jogok és az iszlám, lelkésznők az egyházakban – fókuszban a vallás a 8. Szociológus Napokon

„Intézményesülni látszik egy, az akadémiai tudományosságtól függetlenül szerveződő mozgalom, amely alternatív módon tekint a magyarság múltjára, történelmének egyes szegmenseire, újraértelmezi legfontosabb történelmi szereplőinek tetteit, mítoszait, hagyományait és a legjelentősebb nemzeti szimbólumok jelentéstartalmát. A populáris kultúrában mindeközben széles körben elterjedt legendák keringenek többek között a pilisi szívcsakráról, a nyirkai jóslatról vagy épp rovásírásos helységnévtáblák árasztják el a településeket. 


A helyzetet bonyolítva a jelenséghalmaz vallási vetülettel is rendelkezik: egyesületekkel, táltosokkal, gyógyítókkal, szakrális terekkel, -rituálékkal és szimbólumokkal, eredetmítoszokkal. A zűrzavar a külső szemlélők fejében csak fokozódik, amikor egy-egy ilyen rítuson a sámándobok mellett kettőskereszt, a szent korona másolata, netán Babba Mária ábrázolás tűnik fel. Sokakban felmerül a kérdés, vajon mi ez a jelenség? Világszerte tapasztalható trendek hazai lecsapódása, vagy a magyar történelem sorsfordulóiban gyökerező identitásrekonstrukciós stratégia? A kortárs neonacionalizmus egy összetett irányzata vagy sokkal inkább vallási megújulási mozgalom?”  

Milyen viszonyban van az iszlám, mint komplex vallási, kulturális és gondolati rendszer, társadalomszervező erő és koherens világmagyarázat az emberi jogokkal? Mik azok a szempontok, amelyek alapján elemezni lehet a kettő viszonyát. Ellentétben állnak-e az emberi jogok, amelyek modern politikai és társadalmi koncepciók egy, a 7. században kialakult vallással, amely maga is létrehozza tanítását az emberről és az ember jogairól? Hogyan lehet a vallás és az emberi jogok kapcsolatáról beszélni a 21. száadban? Milyen emberi jogi problmák merülnek fel egy olyan társadalomban, amelyben az iszlám a domináns vallás, és az emberi jogok helyzetés mennyire befolyásolja a vallás? Milyen viszonyban van a hivatalos vallás a laicizmussal a muszlim többségű társadalmakban? Az előadás érinteni fogja azokat a problémákat, ahogy nyilvános terekben ‘az iszlámról’ beszélünk, azt, hogy az iszlám szent szövege, a Korán és más elfogadott szövegei hogyan beszélnek az emberről, mint egyénról, a társadalomról, a nőkről, a vallásszabadságról, a hatalom elleni lázadás lehetőségéről és az iszlám jog alapjáról, a sarí’áról.

“A lelkészi szolgálat folyamatosan változik az egyházi hagyományok, helyi adottságok vagy éppen a korszellem hatására. Nem csoda, hogyha változatosak az egyéni attitűdök is. Mégis a református egyházban végzett szerteágazó munka az intézményes elkötelezettség és a hivatástudat jegyében történik. A lelkésznők gyülekezeti fogadtatása, a kifejtett munka függvényében alakul. A lelkészfeleségek munkája gyakran láthatatlan, hiszen közösségi integrációjuk egyé formálja őket az egyháztagokkal. Jól érzékelhető szereptávolítással találkozhatunk ott, ahol a helyi elvárásokat elutasítva határozzák meg önazonosságukat. A vallási vagy közösségi előítéletek folyamatosan enyhülnek, visszaigazolva a kifejtett munka pozitív hatását.“

Szilárdi Réka az újpogány vallások kutatója, a témában 2017-ben önálló kötete jelent meg (Az újpogány vallási diskurzus narratív mintázatai. MVT - L’Harmattan), emellett több további könyv társszerzője illetve társszerkesztője (Istenek ébredése, 2007, Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság interdiszciplináris elemzése, 2014).

Gyöngyösi Csilla eredetileg protestáns teológiát végzett, majd az ELTE Keleti nyelvek és kultúrák – Arab szakirányát, illetve az ELTE Vallástudományi mesterképzésének Vallástörténet és iszlám specializációját. Az utóbbi években az iszlámról, vallási és politikai iszlám különbségéről számos előadást tartott.

Máté István gyakorló református lelkész és antropológus, a BBTE Néprajztudományi Doktori Iskolájának hallgatója, aki a református lelkészek karrier- és életstratégiáit kutatja.

Az előadások a 8. Szociológus Napok keretében hangzanak el, március 8.án, az alábbi program szerint:
15.30 - Máté István (doktori hallgatók más előadásai mellett)
16.00 – Szilárdi Réka
17.00 – Gyöngyösi Csilla


A 8. Szociológus Napok teljes programja itt érhető el:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése