2018. július 24., kedd

Hatalom, egyenlőtlenségek és felelősség - az Erdélyi Társadalom folyóirat publikációs felhívása


Kortárs társadalmunkban szerte a világon megfigyelhető a különféle populizmusok és a mindennapi nacionalizmus megerősödése, miközben fokozódnak a társadalmi és kulturális egyenlőtlenségek. Mindez összefüggésben áll a hatalmi különbségekkel és ezáltal a hatalom és az elnyomás, illetve az ellenállás sajátos alakzataival is. Ezek a tartós vagy mélyülő egyenlőtlenségek sajátosan érintik kisebbség és többség viszonyát, státusz, társadalmi nemi, szexuális, etnikai és más vonatkozásokban is. Az egyenlőtlenségeknek és ezek következményeinek láttatását számtalan makroszintű és statisztikai elemzés tűzte ki céljául, de e folyamatok megértéséhez szükséges az embereket megjelenítő vizsgálódás is, alulnézetből, értelmezésre törekedve és kritikusan – akár szembenézve a kutató saját szerepével és felelősségével, munkája hasznosságának kérdésével is. Az Erdélyi Társadalom 2018/2-es száma az egyenlőtlenség, kirekesztés, hatalmi viszonyok és felelősség kérdéseit konkrét, partikuláris eseteken keresztül szeretné megmutatni, az érintettek szemszögéből, de ugyanakkor rámutatva a problémák strukturális meghatározottságára is. Tervezett lapszámunk az alábbi kérdéseket tematizáló vagy a témához kapcsolódó más problémákat felvető szövegeket vár:
  1. társadalmi igazságtalanságok és társadalmi egyenlőtlenségek (társadalmi nemek, kisebbség és többség, szegénység és hátrányos helyzet, foglalkoztatási gyakorlat, közterek használata, vagy egyenlőtlenségek és igazságtalanság mediális reprezentációi, új média és kulturális-társadalmi egyenlőtlenségek)
  2. a hatalom, erőszak és ellenállás, uralom és tekintély (hatalomnélküliség, hatalomgyakorlási és ellenállási formák, az erőszak változatos alakzatai, képessé tétel és képességszemlélet)
  3. (társadalom- és tudomány-) kritika, reflexió, felelősség és a hasznosság (felelősségteljes kutatás, RRI, reflektivitás, kritikai szemlélet, önmaga felé fordított kutatói tekintet, részvételi és akciókutatások, együttműködési gyakorlatok)
  4. politikai, gazdasági, vallási elit és társadalom viszonya, az elit szerepének értelmezései
  5. különféle család- és szociálpolitikák társadalmi egyenlőtlenségre vagy adott társadalmi csoportokra gyakorolt hatásának vizsgálata.

 Az Erdélyi Társadalom 2018/2. tematikus lapszámába a szerkesztők elsősorban a témakört kulturális antropológiai, néprajztudományi és szociológiai szempontokból, „alulnézetből” tárgyaló tanulmányokat, az émikus megértésre és értelmezésre törekvő, értekező típusú, kritikus, elemző szövegeket és recenziókat várnak. A kivonatok szelekciója során előnyt élveznek azok a szövegek, amelyeknek az elemzett empirikus valóság kapcsán erdélyi/romániai vonatkozása is van.

A megjelentetni kívánt tanulmányok kb. fél oldalas kivonatának beküldési határideje 2018. augusztus 15. A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatokat és majd a tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai) az Erdélyi Társadalom honlapjára kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezni, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. A megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek a bírálók esetleges javaslatai alapján a megadott határidőn belül át kell dolgoznia kéziratát.

A kivonatok beküldési határideje: 2018. augusztus 15.
A végleges tanulmányok leadási határideje: 2018. szeptember 30.
A tanulmányok formai követelményeit itt találják.

Fontos tudnivalók


A lapszámfelelősök: Lajos Veronika és Geambașu Réka

2018. július 19., csütörtök

Kalotaszegi falukutató tábor – Magyarbikal 2018


Intézetünk és a Max Weber Alapítvány közös szervezésében 2018 július 9-16 között sor került egy újabb falukutató táborra, ezúttal egy kalotaszegi faluban, Magyarbikalon.  A résztvevő diákok a falu lakóinak életmódjával kapcsolatos kutatást végeztek, kiemelt figyelmet fordítva a mezőgazdaságnak a helyi gazdasági stratégiákban betöltött szerepére, a lakók vallási életére és szabadidős tevékenységeire, valamint az internethaszálat és a facebook közösségi életre gyakorolt hatására. E témákat kvantitatív és kvalitatív módszerekkel egyaránt vizsgálták, a kutatás menetét részben a program keretében megtervezve. A kutatói tevékenység mellett egy tanulmányi kirándulásra is sor került, amely során kalotaszegi településeket - Bánffuhunyadot, Kalotaszentkirályt, Magyargyerőmonostort, Zsobokot és Farnast - látogattunk meg, önormányzati vezetőkkel és menedzserekkel beszélgetve el a településfejlestési kezdeményezések sikereiről és kudarcairól.