2015. november 30., hétfő

A kolozsváron élő fiatalok és a színház kapcsolata (valamint megjegyzések egy kutatás kapcsán)


Írásom témája a színházzal kapcsolatos, megközelítése pedig szociológiai. Azt mondanám, hogy színházszociológiáról van szó, bár ezt a kifejezést nem sokan hallhatták eddig. Valójában bennem is felmerül a kérdés: létezik-e egyáltalán színházszociológia?

A színházszociológiát a művészetszociológia tárgykörén belül említhetjük, így is tartják számon. A művészetszociológiában számtalan olyan tanulmány született, amelye foglalkozik többek között a színházzal és közönségével, vagy általános következtetései erre a területre is érvényesek. Kiemelt helyen szerepelhet itt Pierre Bourdieu munkássága, aki a kulturális - és ezen belül a magaskultúra körébe sorolható - megnyilvánulásokat a hatalmi pozícióért folytatott küzdelemben helyezi el. Természetesen más megközelítést is alkalmazhatunk, és vizsgálhatjuk azokat a kódokat, amelyek alapján a kulturális termékek értelmezhetővé válnak az egyén számára.

2015. november 19., csütörtök

“Ifjúság és sport a társadalmi változások és kihívások tükrében”
Erdélyi Társadalom – Műhelykonferencia
Időpont: 2015 november 27
Helyszín: Sociologica épület (Dostoievschi u. 34)

Lapbemutató  10,00-11,00
Erdélyi Társadalom 2015/2 szám: Ifjúság és sport
Erdélyi Társadalom 2015/3 (angol) különszám:  Economic Aspects of Ethnic Diversity in Central and Eastern Europe
Meghivottak: Rácz Éva, Boros Miklós, Csata Zsombor

Előadások
I. Ifjúság 11,00-13.30
Veres Valér–Papp Z. Attila: A szakválasztás társadami és motivációs meghatározottsága nemzetiség szerint a kolozsvári tudományegyetemek diákjai körében
Sólyom Andrea: A fiatalok jövőstratégiáiról
Ercsei Kálmán: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
Gergely Orsolya: „Olyan akarok lenni, mert ő sikeres” Székelyföldi tizenévesek példaképeiről
Olaru Júlia: Az árnyékoktatás vizsgálata  az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében
Rusu Szidónia: Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében
Kiss ZitaSzabó Júlia: Az „Erdélyi magyar fiatalok 2008 , 2013” és a „Magyar Ifjúság 2012” összehasonlítása
Gabriela Laza: A végzős építészek átmenete az iskolából a munkaerőpiacra

Ebédszünet 13,30 – 14,10

II. Sport 14,10-16,00
Péter László: A sport-fogyasztás, mint alternatív nyilvánosság 1989 előtt. A „hegyi meccsnézések” vázlata
Magyari Nándor László–Burista Lóránd: A közösségi és etnicizált csíki-hokiról
Csillag Péter: Kolozsvári futballmítoszok – egy rejtőzködő klub jellemrajza, avagy a valós és vélt kötődések szerepe a CFR 1907 Cluj magyarországi megítélésében
Pásztor Gyöngyi: Mi marad az Olimpia után? A londoni Queen Elizabeth Olympic Park által generált térbeli-társadalmi változások
Balázs Előd: Reflexiók a labdarúgás transzferpiacára egy lehetséges elemzési modell vázlat-kísérlete mentén