2013. október 23., szerda

Művészettől kultúráig, kultúrától társadalomig

Recenzió az Erdélyi Társadalom 2011-es összevont lapszámáról

Blénesi Enikő 


A kultúra meghatározása mindig is problematikus téma volt a társadalomtudósok számára. Még inkább akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az átlagember kultúradefiníciója tulajdonképpen azoknak a szellemi és tárgyi javaknak a körére terjed ki, amelyeket a klasszikus magaskultúra kifejezéssel nevezhetünk meg. Az Erdélyi Társadalom most megjelent (bár 2011-es dátumozású) száma arra tesz kísérletet, hogy összeegyeztesse a társadalomtudósok bármely közösségi megnyilvánulásra alkalmazható kultúrafogalmát mindazzal, amit a közember kultúrának nevez, vagy, ha úgy tetszik, azokkal a megnyilvánulásokkal, amelyek a művészet elnevezést viselik. A kötetben helyet kapott kilenc tanulmány és hét recenzió, amelyek ehhez a témához kapcsolódnak.

2013. október 17., csütörtök

Venczel József Emléknap


Száz éve született Venczel József társadalomkutató
Emlékkonferencia


Venczel József erdélyi társadalomkutató születésének 100. évfordulója alkalmával emlékkonferenciára kerül sor 2013. november 8-án 10 órai kezdettel, a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Sociologica épületében.

2013. október 15., kedd

Regionális fejlődés, településfejlesztés, népességcsökkenés

Veress Valér

Az Erdélyi Társadalom folyóirat 2013/2-es száma a következő súlyponti témájú elemzéseket közöl:

Regionális fejlődés, településfejlesztés, népességcsökkenés

Romániában az elmúlt évben felértékelődött a regionális és helyi fejlődés, fejlesztés kérdésköre. Ez a helyzet két okra vezethető vissza: egyrészt az ország katasztrofális teljesítményt nyújtott az EU-s források felhasználást illetően (legalacsonyabb abszorbciós ráta), másrészt, az EU-s integrációs folyamat egyik járulékos következményeként kialakult egy nagyarányú nemzetközi migráció (a román állampolgárok az EU-ban a második legnagyobb bevándorló csoportot alkotják, a törököket követően). A következmények teljes egészében kiszámíthatatlanok, de tényként könyvelhető el, hogy az ország történetében első alkalommal vetődött fel a régiók adminisztratív hatáskörökkel való felruházásának lehetősége. Továbbá az ország népességszámának jelentős csökkenése nem csak a gazdasági teljesítményre lehet negatív hatással, hanem a szociális ellátó rendszert is komoly problémák elé állíthatja. A tervezett tematikus számban a fent vázolt kérdésekre keresünk válaszokat, a frissen közzétett végleges népszámlálási eredmények (2011) tükrében.
Lapszámfelelősök: Benedek József, Veres Valér

A témához kapcsolódó (és nemcsak) írások beküldési határideje 2013. november 1.
A folyóirat a témához nem kapcsolódó egy-két írást is megjelentethet a lapszámaiban, mivel a folyóirat jellege féltematikus.

A beküldendő tanulmányokat, recenziókat a következő emailcímekre várjuk: et@socasis.ubbcluj.ro, másolatban (cc-ben) a lapszámfelelősök részére is: veresv@socasis.ubbcluj.rojozsef@geografie.ubbcluj.ro.

A tanulmányok formai követelményeit a http://bbteszociologia.ro/erdelyi-tarsadalom.html oldalon a Tanulmányok beküldése cím alatt olvasható szerkesztési szabályok (ET) tartalmazzák.

2013. október 10., csütörtök

Hogy is állnak az erdélyi magyarok az idegen nyelvek ismeretét illetően?

Horváth István

Az Eurobarometer 2012-ben publikált egy, az EU-s állampolgárok idegen nyelv ismeretére vonatkozó, időszakos tematikus jelentést. A jelentés szerint 2012-ben az EU-s tagországok állampolgárainak 54%-a anyanyelvén kívül még beszélt (alapvető társalgási szinten) legalább még egy nyelven, 25% még legalább két nyelvet és 10% még három másik nyelvet.