2013. október 15., kedd

Regionális fejlődés, településfejlesztés, népességcsökkenés

Veress Valér

Az Erdélyi Társadalom folyóirat 2013/2-es száma a következő súlyponti témájú elemzéseket közöl:

Regionális fejlődés, településfejlesztés, népességcsökkenés

Romániában az elmúlt évben felértékelődött a regionális és helyi fejlődés, fejlesztés kérdésköre. Ez a helyzet két okra vezethető vissza: egyrészt az ország katasztrofális teljesítményt nyújtott az EU-s források felhasználást illetően (legalacsonyabb abszorbciós ráta), másrészt, az EU-s integrációs folyamat egyik járulékos következményeként kialakult egy nagyarányú nemzetközi migráció (a román állampolgárok az EU-ban a második legnagyobb bevándorló csoportot alkotják, a törököket követően). A következmények teljes egészében kiszámíthatatlanok, de tényként könyvelhető el, hogy az ország történetében első alkalommal vetődött fel a régiók adminisztratív hatáskörökkel való felruházásának lehetősége. Továbbá az ország népességszámának jelentős csökkenése nem csak a gazdasági teljesítményre lehet negatív hatással, hanem a szociális ellátó rendszert is komoly problémák elé állíthatja. A tervezett tematikus számban a fent vázolt kérdésekre keresünk válaszokat, a frissen közzétett végleges népszámlálási eredmények (2011) tükrében.
Lapszámfelelősök: Benedek József, Veres Valér

A témához kapcsolódó (és nemcsak) írások beküldési határideje 2013. november 1.
A folyóirat a témához nem kapcsolódó egy-két írást is megjelentethet a lapszámaiban, mivel a folyóirat jellege féltematikus.

A beküldendő tanulmányokat, recenziókat a következő emailcímekre várjuk: et@socasis.ubbcluj.ro, másolatban (cc-ben) a lapszámfelelősök részére is: veresv@socasis.ubbcluj.rojozsef@geografie.ubbcluj.ro.

A tanulmányok formai követelményeit a http://bbteszociologia.ro/erdelyi-tarsadalom.html oldalon a Tanulmányok beküldése cím alatt olvasható szerkesztési szabályok (ET) tartalmazzák.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése