2013. november 3., vasárnap

Értékrend a középiskolások körében

Rusu Szidónia

Akár egyénenként, de az adott közösség, osztály, család, társadalom szerves tagjaként bizonyos értékeket képviselünk. Ezen értékek, mint a boldogság, erkölcsösség, személyes szabadság, békés világ, határozzák meg mindennapi cselekvéseinket, életvitelünket, döntéseinket vagy másokhoz való viszonyulásunkat. A társadalmi értékek idővel változnak, amely változás megjelenik a fiatalok és az idősek értékrendje közötti eltérésekben a generációk közötti konfliktusok számos okát képezve. E mellett az értékrend egy adott korosztályon belül is eltéréseket mutathat, így például a falun élők általában hagyományosabb értékrendet képviselnek, mint a városiak. De eltérések lehetnek az értékrend tekintetében férfiak és nők között is, sőt akár az elvégzett iskola is befolyásolhatja azt.

2013. november 2., szombat

Elitek a válság korában: Magyarországi elitek, kisebbségi elitek

A fenti címmel 2011-ben jelent meg egy tanulmánykötet, Kovách Imre szerkesztésében, amely immár elektornikusan szabadon elérhető - itt.

A könyv szerzői több mint 3500 elithez tartozó személy megkérdezésével gyűjtött adatokból kiindulva mutatják be a gazdasági, politikai és kulturális elitet, képet adva a társadalmi szerepvállalásukról is.  A kötetnek erdélyi vonatkozása is van, egy tanulmányban Papp Z. Attila az 1989 utáni romániai és romániai magyar elitekről szóló szakirodalmat tekinti át és szintetizálja, egy másikban pedig (társszerzésben Márton Jánossal) egy kvantitatív elitkutatás eredményeit foglalja össze.