2014. január 22., szerda

A kábítószer fogyasztás dekriminalizációja - portugál tanulságok

A kábítószer fogyasztás visszaszorítása minden társadalom számára kihívás, a különböző drogpolitikák hatékonyságát illetően azonban már nem teljes az egyetértés. A droghasználat mérséklésének egyik stratégiája a dekriminalizáció, egy sokak által támadott, ám annál ritkábban alkalmazott drogpolitika. Portugália 2001-től dekriminalizálta a kábítószer fogyasztást (a kábítószerek gyártása és forgalmazása továbbra is illegális), azóta a kábítószer fogyasztást büntetőjogi kérdés helyett közegészségügyi problémaként kezelik.  E liberálisabb drogpolitika eredményeiről készített dokumentumfilmet az ausztrál SBS Dateline[1].  

2014. január 15., szerda

Viták, kultúra nélkül

Magyari Nándor László

Elvárni, hogy minden nyilvános vita, minden apró-cseprő kérdésben az ókori görög bölcs Protagórász szellemében és javaslatának megfelelően zajlodjék, merő balgaság lenne. Feltételezni, hogy egy-egy témához hozzászóló, másokat vehemensen meggyőzni vagy legalábbis letorkolni, maguk alá gyűrni, akaró különféle rendű-rangú emberek, abból indulnak majd ki nyilvános vitájuk során, hogy minden éremnek két oldala van, hogy az érvek és ellenérvek gondos egymás mellé helyezése, mérlegelése, ha kell, ütköztetése és a köztük való racionális választás, vagy a kompromisszum megvalósítása mindenkor bekövetkezik, naiv remény. Már az is jó lenne, ha politikusaink beszédei, meggyőzésünkre tett kísérletei, nagy mértékben Protagórász, vagy Arisztotelész mérlegelő, érveket és ellenérveket felsorakoztató eszményére épülnének, és nem inkább olcsó portéka reklámszövegeire hasonlítanának. De, mint tudjuk ez is többé-kevésbé hiú ábránd, hozzátéve azt is, hogy ehhez értő és kritikus közönség, olyan polgárok kellenének, akik pontosan tudják, hogy az érvek és ellenérvek, az ellentétes nézetek jelenléte és ütközése a demokratikus társadalom lényegéhez tartozik.