2014. január 22., szerda

A kábítószer fogyasztás dekriminalizációja - portugál tanulságok

A kábítószer fogyasztás visszaszorítása minden társadalom számára kihívás, a különböző drogpolitikák hatékonyságát illetően azonban már nem teljes az egyetértés. A droghasználat mérséklésének egyik stratégiája a dekriminalizáció, egy sokak által támadott, ám annál ritkábban alkalmazott drogpolitika. Portugália 2001-től dekriminalizálta a kábítószer fogyasztást (a kábítószerek gyártása és forgalmazása továbbra is illegális), azóta a kábítószer fogyasztást büntetőjogi kérdés helyett közegészségügyi problémaként kezelik.  E liberálisabb drogpolitika eredményeiről készített dokumentumfilmet az ausztrál SBS Dateline[1].  
A film a több mint tíz évnyi dekriminalizációs politika pozitív hatásairól számol be:  a súlyos kábítószer-használat jelentősen csökkent (különösen a fiatalok körében), a  büntető- és igazságszolgáltatási rendszerre nehezedő terhek enyhültek, a kezelésre önként jelentkező drogfüggők száma nőtt, a kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek és fertőző betegségek száma pedig csökkent. És sokak félelme ellenére Portugália nem vált "kábítószer-turizmus" egyik fellegvárává sem.  A kritikák és alkalmazási nehézségek ellenére a dekriminalizációs politika társadalmi elfogadottsága jelentősen nőtt, az azt ellenzők állítólag már kisebbségben vannak. (A portugál dekriminalizációs kábítószerpolitika hatásáról lásd még a New Yorker elemzését, vagy a Cato Institute jelentését.) A helyzet azért persze nem ennyire egyértelmű, a rendőrség például inkább panaszkodik az új törvényre, arra hivatkozva, hogy a dealereket így nehezebb elkapni, hisz könnyen egyszerű fogyasztóknak adhatják ki magukat.

A film érdekes lehetőséget nyújt a címkézés-elmélet alkalmazására is.  A címkézés-elmélet értelmében a társadalmi kontroll aktorai azok az egyének és intézmények akik címkéket alkalmaznak a deviáns viselkedésekre (pl. drogfüggő). A rendőrség, a szociális munkások és az orvosok ebben a filmben is használnak ilyenszerű címkéket a kábítószer fogyasztókra, ám a társadalmi interakciók itt megvalósuló folyamatában e címkék jelentése egészen más, mint amihez a represszív drogpolitikákat folytató országok diskurzusai hozzászoktattak. Ez esetben a deviáns viselkedésre egészségügyi problémaként tekintenek, aminek megfelelően a társadalmi kontroll aktorai a tudatosabb és felelősségteljesebb kábítószer-fogyasztást promoválják. A ​​"drogos" stigma a címkézettre nézve így kevésbé negatív hatású. Mindez jól szemlélteti, hogy a címke nem valamilyen objektív valóságból ered, hanem egy társadalmi interakciós folyamat terméke.Felhasznált forrás: The Sociological Cinema
[1] Az SBS Dateline az ausztráliai SBS TV nemzetközi aktualitás-műsora. A műsor riportereit a video-újságírás úttöröinek tartják, akik egymagukban, egy kézi kamerával, független riporterekként a legmeghökkentőbb helyekre is bebocsátást nyernek.

1 megjegyzés:

  1. Érdemes megnézni a témához kapcsolódóan Dégi Csaba "Versenyképes bódulat" című előadását:
    https://www.youtube.com/watch?v=iP8ztOwPyDc
    (elhangzott a 2012-es Szociológus Napok keretében)

    VálaszTörlés