Elitek a válság korában: Magyarországi elitek, kisebbségi elitek

A fenti címmel 2011-ben jelent meg egy tanulmánykötet, Kovách Imre szerkesztésében, amely immár elektornikusan szabadon elérhető - itt.

A könyv szerzői több mint 3500 elithez tartozó személy megkérdezésével gyűjtött adatokból kiindulva mutatják be a gazdasági, politikai és kulturális elitet, képet adva a társadalmi szerepvállalásukról is.  A kötetnek erdélyi vonatkozása is van, egy tanulmányban Papp Z. Attila az 1989 utáni romániai és romániai magyar elitekről szóló szakirodalmat tekinti át és szintetizálja, egy másikban pedig (társszerzésben Márton Jánossal) egy kvantitatív elitkutatás eredményeit foglalja össze.


A kötet socio.hu-n megjelent recenziója itt érhető el.

A kötet bemutatása a világtudomány.hu-n.

"Az elitek minősége összefügg a demokrácia minőségével" - az MTA összefoglalása.


A kötetb tanulmányai:

Kovách Imre: Előszó – Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek


ELITKUTATÁSOK ÉS ELITFOGALMAK
 • Szabari Vera: Társadalmi elitkutatások Magyarországon 1989 előtt

 • Kristóf Luca: Elitkutatások Magyarországon 1989–2010

 • Légmán Anna: A kvalitatív módszerek helye az elitkutatásokban

EREDMÉNYEK– KUTATÁSI FELADATOK– MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK
 • Tóth Ágnes – Vékás János: A magyarországi kisebbségi elitekre vonatkozó kutatások áttekintése

 • Papp Z. Attila: Az 1989 utáni romániai, illetve romániai magyar elitek tipológiái és értelmezései

 • Mészáros Magdolna: Betekintés a szlovákiai elit szociológiai elméletébe és kutatásába

MAGYARORSZÁGI ELITEK
 • Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár: Elit-meghatározások és elitcsoportok – A 2009-es magyarországi elitfelvételek fogalmi-mintavételi háttere

 • Fényes Hajnalka: A magyarországi elit kulturális és anyagi tőkéi és társadalmi mobilitása

 • Kovách Imre: Gazdasági elitcsoportok és vállalataik

 • Kristóf Luca: A magyar kulturális elit és a reputációs elitcsoport

 • Csurgó Bernadett: Politikai elit: közéleti szerep és szerepvállalás

 • Bányai Borbála – Légmán Anna: Politikus életutak 1989 után

 • Girst Noémi – Keil András: Zavar a fejekben? A magyarországi elit és a politika 2009-ben

 • Czibere Ibolya: Nők a kulturális, gazdasági és politikai elit tagjai között

KISEBBSÉGI ELITEK
 • Tóth Ágnes – Vékás János: Kisebbségi elit és önkormányzatok

 • Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyar kulturális és gazdasági elit szociológiai portréja

 • Papp Z. Attila – Márton János: Párhuzamos világok? Az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzői


Népszerű bejegyzések