2013. október 17., csütörtök

Venczel József Emléknap


Száz éve született Venczel József társadalomkutató
Emlékkonferencia


Venczel József erdélyi társadalomkutató születésének 100. évfordulója alkalmával emlékkonferenciára kerül sor 2013. november 8-án 10 órai kezdettel, a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Sociologica épületében.


Venczel József 1913. november 4-én született Csíkszeredában, a kolozsvári egyetemen tanult, s ugyanott doktorált is 1939-ben. Végzettsége szerint jogász, de tudományos munkásságát a szociológia területén fejtette ki, főleg a falukutatás és népességkutatás vonatkozásában. Gazdag közéleti munkásságot fejtett ki a két világháború között: 1930-1933 között a kolozsvári Lyceum Könyvtár könyvtárosa, 1933-1940 között az Erdélyi Iskola műszaki szerkesztője és ifjúsági rovatának vezetője, 1938-tól pedig az EMGE statisztikai ügyosztályának vezetője. 1940 őszétől az Erdélyi Tudományos Intézet tanára, majd ügyvezető igazgatója egészen 1945-ig. Egyetemi munkássága 1945-től kezdődik, amikor kinevezik a Bolyai Tudományegyetem statisztika és a szociológia professzorának. Egyetemi karrierjét a politikai üldöztetések szakították meg, Piteşti Văcăreşti, Nagyenyed, Szamosújvár, és Dés börtöneiben raboskodott, 1961. jan. 11-én szabadult. Ezt követően alkalmi munkákból élt, amíg 1969-től Ion Aluaş professzornak sikerült visszahoznia őt az egyetemi szférába, a BBTE szociológiai munkaközösségébe, tudományos kutatói állásba. Itt több kutatásban vett részt, így a Csákigorbón végzett szociológia felmérés anyagát rendszerezte. Onnan került betegnyugdíjba, másfél hónappal halála előtt.
Fontosabb megjelent gyűjteményes kötetei: Az önismeret útján. Tanulmányok (szerk. és bev. Imreh István, Buk. 1980); Erdélyi föld – erdélyi társadalom (szerk. és bev. Székely András Bertalan); A falumunka útján (szerk. és bev. Katona Ádám, Székelyudvarhely–Budap. 1993), Székely András Bertalan zárótanulmányával.

Emlékkonferencia
Venczel József születésének 100. évfordulója alkalmából

– Program –

Időpont: 2013. november 8
Helyszín: Kolozsvár, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Sociologica épület, Dosztojevszkij 34 (volt Plugarilor)

10.00 – 12.15
Megnyitó: Culic Irina dékán, Vincze Mária, Veres Valér
Magyari Tivadar: Venczel József élete és szakmai pályája
Rostás Zoltán: Venczel József bukaresti tanulmányútja, környezete
Tóth Bartos András: Erdélyi magyar birtokpolitika Venczel József munkásságának tükrében.(1940-1945)
Ilyés Szilárd: Venczel József munkássága az Erdélyi Múzeum Egyesületnél

12.15-12.30 Kávészünet

12.30 – 14.00
Veres Valér: Venczel József oktatói és kutatói munkássága a társadalmszerkezet területén a kolozsvári egyetemen
Magyari Nándor László: Kirajzások a Székelyföldről. Venczel József Székely népfeleslegéről.
Nagy Mihály Zoltán: Venczel József politikai meghurcoltatásának körülményei
Hozzászólások

14.00 Ebéd: állófogadás

A konferencia szervezői:
BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Szociológiai és Demográfiai Szakbizottsága
EME Jog- Közgazdaság- és Társadalomtudományok Szakosztálya 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése