2013. július 18., csütörtök

Társadalomtudományi tábor - meghívó

Szeltersz, 2013. augusztus 15–18.


A tízedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A három napos tábor önellátással, közös étkezésekkel működik. Külső támogatásként, pályázati alapon csak a napi egy meleg ebéd biztosított a szokás szerint várható 40-50 fő részére. A program előadásokból, vitákból, könyvbemutatókból áll össze. Szeretnénk átfogó képet adni a romániai magyarságra vonatkozó kutatásokról, publikációkról. A megvitatásra kerülő kéziratokat július 30-ig Bárdi Nándorhoz illetve az opponensekhez kellene eljuttatni. Ha valakit a tábor előtt érdekel egy kézirat, vitaanyag a szerzőhöz és szervezőkhöz fordulhat bizalommal.


Augusztus 15. csütörtök

13.00 - 15.00    Érkezés, sátorverés, fagyűjtés

               Vita
15.00      Lőrincz D. József: Az erdélyi magyar társadalomtudomány problémái, 2012

               Beszámoló
16.30     Szabó Levente: Mit kezdjünk a világ első összehasonlító irodalomtudományi lapjával? Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok (Kolozsvár,1877-1888) Acta Comparationis Litterarum Universarum története
                                   
               Szabó A. Töhötöm: Kutatási témák és trendek a Közép-Európai antropológiában 1989 után. 

17.45      Visszanézés
                Milyen megfontolások működtek a hetvenes-nyolcvanas évek erdélyi magyar
                társadalomtudományi gondolkodásában? Hogyan láttuk akkor és most? 
                Beszélgetés: Aradi József, Bárdi Nándor, Tánczos Vilmos


19.00       Vacsora

20.15       Könyvbemutató, vita
                                  
                Hermann Gusztáv Mihály: Kritikák a Székely tankönyvről
                Gidó Csaba: Vasszekér és mozdonygőz (Róth András)
                Újraolvasott Pezsgő – díjasok (Balázs Imre József)

                Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát panel vizsgálatai alapján – Veres Valér,
                Papp Z. Attila, Geambaşu Réka, Kiss Dénes, Kiss Zita (Kiss Tamás, Bárdi Nándor)Augusztus 16. péntek

9.00         Reggeli

                Kutatási beszámoló
9. 30        Magyari Tivadar: Háztartás, életmód és mindennapi boldogulás
                Borsos Emőke: Alternatív élelmiszerfogyasztás egy erdélyi kisvárosban
                Deák Attila: Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás
                Gábora Attila: A Székely Gyümölcs
           
                Társadalmi akciók – erdélyi tapasztalatok: mennyiben szervesülnek a
                kisebbségi közéletben?

11.00      Iskolák veszélyben (Kapitány Balázs)
                Igen tessék (Bethlendi András)
                CEMO (Szigeti Enikő)
                LAM Alapítvány (Klárik Attila)
                Merkur – Góbé termékek (Dávid Balázs)
                Kétnyelvű Dél (Orosz Örs)
                Digitalizálás Erdélyben (Györgyjakab Izabella

                                  
13. 00     Ebéd

15.00      Intézményépítés
                Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (Tokár Géza)

                Emlékezetpolitika, Kassa-narratívák, kassaiság az Európa Kulturális  Fővárosa
                projekt tükrében (Gayer Veronika)

                Vívódásaim az autonómiával (Salat Levente)
                                   
                Kutatási beszámoló és kéziratvita
16.30      Toró Tibor: Romániai magyar politikai nyilvánosság alakulása. Külső és belső kihívások.
                (Bárdi Nándor, Papp Z. Attila, Gagyi József)

                Székely István Gergő: Political Fragmentation, Competition and Cooperation within the Hungarian
                National Minorities of Romania, Serbia and Slovakia (Kiss Tamás, Csergő Zsuzsa, Öllös László)

                Kutatási beszámoló
17.30      Gidó Csaba – Nagy Botond: Székelyföldi fejlesztési tervek és gazdasági,
                vállalkozásszervezési folyamatok a XIX-XX. század fordulóján

                Kulcsár Beáta: Legenda és valóság - Vaiszlovich Emil (egy nagyváradi szállodás) életútja (1867-1944)

                Tóth-Bartos András – Novák Zoltán – Kelemen Kálmán: Kovászna megye létrejötte és
                modernizációja a hetvenes években

                Pásztor Gyöngyi: A lakóhelyi szegregáció mintázatai Kolozsváron. 

                Gagyi József: Kérdések az erdélyi városok modernizációs és kulturális szétfejlődéséről

 19. 20     Vacsora

20. 20      Könyvbemutató, vita

                György Péter: Állatkert Kolozsváron – képzelt Erdély (Szerbhorváth György, Nóvé Béla,
                Bárdi Nándor)

                Székelyföld 2013 július – Márton Áron konferencia (Lázár Csilla)

                 Magyar Kisebbség 2013/1 – Állambiztonság és unitárius egyház (Székely István)

                 László Márton – Novák Zoltán: A szabadság terhe. Marosvásárhely 1990 (Gagyi József,
                 Salat Levente)
                   
Augusztus 17. szombat

9.00          Reggeli

                 Kutatás közben
9. 30        Péter László: Foci és társadalmi konfliktusok Romániában (Hadas Miklós)
                 Fosztó László: MigRom 12 nemzetközi roma migráció kutatás első eredményei 
                 Papp Z. Attila – Csata Zsombor: Aranymetszés 2013. PhD hallgatók a Kárpát-medencében
                 (Horvát István, Magyari Tivadar)

                  Érdekérvényesítés más-más környezetben
11.00         Sárándi  Tamás: Álláskeresők érveinek tipológiája és az eredmények 1940-1941-ben Észak Erdélyben

                  Hermann Gabriella: Az Amerikai Erdélyi Szövetség létrejötte és  működése.

                 Oláh Sándor: Egy „demokratikus magatartású pap” az ügynökhálózatban (Stefano Bottoni,
                 Pál János)

                 Stefano Bottoni: Mikó Imre: egy politikai pozíció restaurálásának módjai 1948 után

                                  
13.00        Ebéd

15.00       Intézményépítés: stratégiák és tapasztalatok
                 Zabán Márta – T. Szabó Levente: Az egyetemtörténet mint a tudományos tudás
                 társadalomtörténete. A kolozsvári Bölcsészkar példája (1872-1892)

                Teleki Téka – Lázok Klára

                Bukaresti tapasztalatok az Egyházügyi Hivatalban és a Nemzeti  Levéltárban – Nagy Mihály
                Zoltán

                Egy fél év tapasztalatai a bukaresti Magyar Kulturális Intézetben (Kósa András László)
  
                 Miben lehet együtt vizsgálni a kisebbségi magyar közösségeket és hol fontosak a
                 regionális szempontok?


16.45        A Fórum Kisebbségkutató Intézet aktuális projektjei (Öllös László, Tóth Károly)

                 A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, mint a romániai kisebbségi és a romániai
                 magyar kutatási programok kezdeményezője (Horváth  István)

                 Egy fél év tapasztalatai az MTA TK Kisebbségkutató Intézetében (Papp. Z. Attila)


                 Módszer
18.00        Lőrincz D. József: A népszolgálat kutatásának egy lehetséges politikatudományi kerete.

                 Bárdi Nándor: A Tömegkommunikációs Kutatóközpont vizsgálatai a nemzettudatról,
                 hazafiságról és a kisebbségi kérdés megítéléséről 1968-1989

18.50.       Vacsora
                                  
19.45.       Filmvetítés

                 Riksaláz (Somogyi Gergő – Horváth Balázs filmje)

                 Könyvbemutató
                 A somorjai Fórum Intézet új kiadványai      
                                
Augusztus 18. vasárnap

9.00          Reggeli

                  Vidékfejlesztés vita
9.30           Szabó A. Töhötöm: Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció egy 
                  erdélyi kistérségben. (Kiss Dénes)
  
                  Csák László – Kiss Dénes: A mezőgazdasági tevékenység és a területhasználat dinamikája
                  Hargita megyében (Gagyi József, Oláh Sándor, Sólyom Andrea, Kuczi Tibor)

11.00        Könyvbemutató
                  T. Szabó Levente – Zabán Márta (szerk.), Dokumentumok a kolozsvári Bölcsészet-, Nyelv- és
                  Történettudományi Kar történetéhez (1872–1892),
                 
                  Bárdi Nándor: Otthon és haza (Aradi József) Magyar Kisebbség 2013/2. szám

                  Pro Minoritate
  
12.00                          Ebéd, kiértékelés

                                   

A helyszín és a megközelítés:

A tábor helye a Szent Gellért Alapítvány menedékháza melletti rét, a Vargyas patak völgyében, Szeltersz üdülőhelyen. Elérhető a Székelyudvarhely — Csíkszereda főútvonalon, félúton. Szentegyházától keletre kb. 2 km, Csíkszereda irányában a főútról jobbra kell letérni és a Vargyas patak mentén kb. 3 km-re van a menedékház és a tábor. A letérőt onnan lehet beazonosítani, hogy az út mellett tábla hirdeti a termálvizes strandfürdőt (Székelyudvarhely felől) balra. De Szeltersz felé épp ezzel ellentétes irányba kell elindulni (Székelyudvarhely felől nézve) jobbra. Az utat némileg megjavították az utóbbi évben, de az alacsonyabb padozatú kocsikból érdemes kiszállni az utasoknak és begyalogolni a helyszínig. A menedékháznál természetesen lehet biztonságosan parkolni. A busszal vagy stoppal érkezőknek a termálfürdő táblája jelent eligazodási pontot.
A menedékháznál 5 faház található. Ezekben van folyóvíz, wc, fürdő. A 4 személyes (de bővíthető!) faházakban. Ebben az évben a menedékház is üres lesz, ott is lehet aludni. A menedékházban a szállás 20 RON/nap/fő; a faházakban 25 RON/nap/fő, a sátorhely 4 RON/nap. Mindezt György Attilánál,  a menedékház vezetőjénél lehet lefoglalni: 0745251341 illetve Ilyés Kingánál 266-246020 avagy gellerta@gmail.com. A közelben találhatók még szálláshelyek  hasonló áron.
Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a menedékház wc-jét és fürdőjét is használtuk a sátortáborból is. Napi egy meleg ebédet tudunk a Jakabffy Alapítvány, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, Kvantum Research, Hargita Megyei Kulturális Központ támogatása révén biztosítani. Naponta lesz friss kenyér. Kávét és teát reggel és délben szolgálunk fel. A közös étkezéshez mindenki a maga igénye szerint járulhat hozzá.
A tábor létszám kb. felmérése érdekében, kérünk a következő címek valamelyikére egy bejelentkezést.


Bárdi Nándor: bardinandor@gmail.com
Gagyi József: gagyijozsef@yahoo.com
Kiss Tamás: t.kiss77@rmdsz.ro
Lőrincz D. József: lorenzogiuseppe@gmail.com
Novák Zoltán: novakzozo@hotmail.com

2 megjegyzés:

  1. Egy utólagos összefoglaló a táborról:
    http://www.erdelyiriport.ro/szelterszi-%C3%A1rny%C3%A9kk%C3%B6vet%C5%91k-erdelyiriport-1175.html

    VálaszTörlés
  2. Ez az interjú pedig a táborban készült:
    http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-kutatoi-szereprol-es-az-aktualis-kerdesekre-adott-valaszokrol/print

    VálaszTörlés