2014. május 20., kedd

A magyar paradigma. Magyarok és szomszédaik szociológiai nézőpontból - konferencia felhívás

A Magyar Szociológiai Társaság és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociológia Tanszéke közös konferenciát szervez a fenti címmel, 2014. november 27-29. között, Kolozsváron.A konferencia plenáris előadásai, kerekasztalai és szekciói során olyan témákkal kívánunk foglalkozni, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy felmérjük, mit tudott és tud a szociológia mondani a magyarságról, a nemzetről, a kisebbségi-többségi létről. A magyar nemzet az európai nemzetfejlődés kulturális pályájáról letérve politikai nemzetté vált, majd egy tragikus fordulatot követően szétszakadva újra kulturális keretek közé kényszerült. Ez a magyar paradigma. A nagygyűlés során e paradigma szociológiai és szociálpszichológiai következményeit kívánjuk felmérni, mellyel kilépünk a magyar nemzeti diskurzust hagyományosan meghatározó történeti keretekből. Célunk, hogy fórumot biztosítunk a szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, ausztriai és magyarországi szociológiai kutatások eredményeinek megvitatására, amitől azt reméljük, hogy világosabban látjuk majd a magyarság helyét, feladatait, életesélyeit a XXI. század európai társadalmában.

A plenáris előadások az európaiságra, a kettős állampolgárságra, az egységtudatra, az etnocentrizmusra fókuszálnak. A panelek célja, hogy a kárpát-medencei társadalomtudósok reflektáljanak a főbb aktuális társadalmi problémákra. A szekciók pedig a legfrissebb kutatási eredmények bemutatására biztosítanak lehetőséget.

Plenáris előadások:

Michael Burawoy (professor, UC Berkeley, USA) Socialist Legacies in a Neoliberal World
Culic Irina (dékán, BBTE, RO): Kettős állampolgárság Közép- és Kelet Európában
Horváth István (professzor, BBTE, RO): Szociolingvisztikai kérdések interetnikus térben
Veres Valér (intézetigazgató, BBTE, RO): Egységtudat versus regionális tudat: a kisebb-ségi magyar közösségek nemzettudatának eltérései
Papp Z. Attila (igazgató, MTA TK, HU): Az etnocentrizmus szerkezete


Panelek

1. Etnikumközi kapcsolatok, identitás (moderátor Veres Valér, BBTE, RO)
2. Applications of Process Sociology in European Societies (moderátor John Goodwin, University of Leicester, és Jason Hughes, University of Leicester)
3. Emlékezet, traumák (moderátor Kovács Éva Judit, MTA TK)
4. Elvándorlás – és vissza? (moderátor Tóth Pál Péter, KSH NKI, Gödri Irén, KSH NKI, Horváth István BBTE)
5. Etnikai viszonyok és gazdasági kooperáció (moderátor Szántó Zoltán, BCE és Csata Zsombor, BBTE)

Szekció:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése