Szelterszi Társadalomtudományi Tábor – 2014. augusztus 14–17.

A tizenegyedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A három napos sátortábor önellátással, közös étkezésekkel működik. Külső támogatásként, pályázati alapon csak a napi egy meleg ebéd biztosított a szokás szerint várható 60-70 fő részére. A program előadásokból, vitákból, könyvbemutatókból áll össze.

augusztus 14. csütörtök

12.00  15.00 - Érkezés, sátorverés, fagyűjtés

15.00 – 17.00 Vita - Mi újság az erdélyi társadalomkutatásban? A Kolozsvári Akadémiai Bizottság állapotfelmérése szakterületek szerint.
Toró Tibor (politikatudomány), Sólyom Andrea (szociológia), Vincze Orsolya (kommunikáció), Kádár Edit (nyelvtudomány), Egyed Emese (irodalomtudomány) Szász Levente (közgazdaságtudomány), Tánczos Vilmos (néprajz)
Hozzászólók: Lőrincz József, Szabó T. Levente, Bárdi Nándor
Moderál: Salat Levente

17.00 – 18.30 Etnicitás, nemzet, állampolgárság (előadás, kéziratvita, könyvbemutató)
Egry Gábor: Mindennapi etnicitás a két világháború között. Hozzászólók: Bárdi Nándor, Kiss Tamás, Gidó Attila, Hunyadi Attila
Kiss Tamás: Állampolgárság-politika és a magyar nemzet mibenléte fölötti kategorizációs küzdelem Hozzászólók: Egry Gábor, Lőrincz D. József, Papp Z. Attila, Pogonyi Szabolcs
Moderál: Székely István Gergő

18.30 – 19.30 Könyvbemutató:
Feischmidt et al.: A nemzet a mindennapokban kötet. Bemutatja: Szabó T. Levente, Lőrincz D. József és Kiss Tamás.
Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Bemutatja: Bárdi Nándor

19.30      Vacsora

20.30. Filmbemutató, beszélgetés: Bárány Krisztián – Nagy József: Kereszthegy
A beszélgetésben részt vesz: Nagy József, Sárándi Tamás, Gidó Csaba
Moderál: Novák Zoltán


augusztus 15. péntek

9.00 Reggeli

10.00 – 11.00 Az első és második világháború társadalom- és mikro-történeti megközelítésben. Kutatási beszámoló
Oláh Sándor beszámolója készülő forráskiadásáról
Gidó Csaba és Nagy József a veterán emlékezettörténetről
Sárándi Tamás nemzetiségi katonák megítéléséről, „integrálásáról”  a magyar hadseregben
Moderál: Bárdi Nándor. 

11.00 – 12.00 Az 1870-es évek kolozsvári színházi élete. Kutatási beszámoló
A kutatásban résztvevő hallgatók egy csoportja: Szabó Eszter, Kiss Tünde, Veres Krisztina, Hozzászólók: Salat-Zakariás Erzsébet
Moderál: Szabó T. Levente

12.00 – 13.30 Társadalomépítés - intézményrendszer: Beszélgetés a székelyföldi múzeumok helyzetéről
Miklós Zoltán (Székelyudvarhelyi Múzeum), Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum), Csergő Tibor (Gyergyószentmiklósi Múzeum), Pozsony Ferenc (Zabolai Csángó Múzeum), Gyarmati Zsolt (Csíki Székely Múzeum), Vajda András (Marosvásárhelyi Múzeum)
Moderál: Ferencz Angéla és Szabó T. Levente

13.30.  Ebéd

15.00 – 17.30 Nagy elbeszélések: RMDSZ 25. Narratívák az RMDSZ történetéről, alakulásáról
Bakk Miklós, Borbély Zsolt Attila, Kiss Tamás, Székely István Gergő, Salat Levente, ifj. Toró Tibor
Moderál: Bárdi Nándor

17.30 – 18.30 Kutatási beszámolók
Szabó Tamás: A román-magyar alapszerződés vitája (Szakács Borbála, Salat Levente)
Zahorán Csaba: A székelyföldi autonómia a román politikai diskurzusban (Olti Ágoston, Nagy Mihály)
Patakfalvi Ágnes: A székely zászló és funkciója (Nagy József, Mihály János)
Moderál: Kiss Tamás

17.30 – 18.30 Kutatási beszámolók Politikatudomány
Bakk Miklós: A hazugság szerepe a politikában
Vincze Orsolya: A gazdasági válság kommunikációja
Gáll Erika - Keszeg Jenő: A tanügyi rendszer működésének vizsgálata a magyar nyelv és irodalom oktatás tükrében
Moderál: Kiss Ágnes
  
19. 00  Vacsora

augusztus 16. szombat

8.30 Reggeli

9.30 – 10.45 Igen, tessék … kutatások: a kiadvány olvasóközönségéről (Bethlendi András); kolozsvári egyetemisták fogyasztói szokásai (Csata Zsombor)

10.45 – 11.45 Kutatási beszámoló Migrációs folyamatok a Kelet-Nyugat lejtőn
Papp Z. Attila - Kovács András: Magyarok Londonban
Horváth István - Kiss Tamás: Migrációs folyamatok Romániából, vándorló magyarok, összeomló statisztikák (a SEEMIG vizsgálat tapasztalatai)
Moderál: Kiss Dénes

11.45 – 13.30 Társadalomépítés Sikeres székelyföldi polgármesterek
Laczkó Albert Elemér (Gyergyóremete), Nagy Attila (Zetelaka), Tamás József (Mádéfalva)
Moderál: Kiss Dénes, Szabó Árpád Töhötöm

13.30   Ebéd

15.00 – 16.30 Kutatási beszámoló Néprajzi kutatások
Tóth Levente: Ingóságleltározás az Erdélyi Református Egyházban,
Lőrincz Tünde: Vallásos kisközösségek hatása a budapesti és erdélyi romák életmódjára,
Kinda István: A Székely Nemzeti Múzeum sírkő-restaurációs programja,
Jakab Albert Zsolt – Vajda András: Erdélyi és moldvai magyar tájház-tár.
Moderál: Szabó Árpád Töhötöm.

16.30 – 17.30 Társadalomépítés: Mire jó a Kulturális Autonómia Tanács
Székely István (KAT elnök), Ferencz Angéla, Damonkos Csaba
Hozzászóló: Toró Tibor, Talpas Botond
Moderál: Bárdi Nándor

17.30 – 18.30 Kutatási beszámoló: Demográfia
Tötös Áron: Mire juthatunk a családszerkezeti kutatások által?
Koloh Gábor: A magyarbikali református népesség termékenysége

18.30 – 19.15 Könyvbemutató
Péter László: Fociológia (bemutatja a szerző, új kutatási tapasztalatokkal)
Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában (Bárdi Nándor)

20.15 - Vetítés, Bányavakság színház, beszélgetés
Moderál: Novák Zoltán és Szabó T. Levente
Részt vesz: Székely Csaba


augusztus 17. vasárnap

9.00  Reggeli

10.00 – 11.30. Könyvbemutatók
Bokor Zsuzsa: Testtörténetek (Both Noémi, Törő Ákos),
Szabó Töhötöm: Gazdasági adaptáció (Juhász Pál, Oláh Sándor, Sólyom Andrea),
Ilyés Sándor: Kolozsvári munkásklubok (Ferencz Angéla),
Bárdi Nándor: Otthon és haza (Lőrincz D. József, Kiss Tamás),
L. Balogh Béni: Kiszolgáltatva (Sárándi Tamás).

Lőrincz D. József - Szabó TöhötömBeszámoló az IPASS-ról (International Political Anthropology Summer School, Aquapendente, 2014, július).

11.30 – 13.00. Kutatási beszámolók, vita: Marosvásárhely kutatások
Orbán János: Marosvásárhely épített örökségének a felleltározása,
Fodor János: Társadalomszerkezeti átalakulások,
Novák Zoltán Csaba: Társadalmi, politikai viták Marosvásárhely mai közéletéről.
Moderál: Novák Zoltán Csaba 

13.00 Ebéd, kiértékelés

A helyszín és a megközelítés:

A tábor helye a Szent Gellért Alapítvány menedékháza melletti rét, a Vargyas patak völgyében, Szeltersz üdülőhelyen. Elérhető a Székelyudvarhely — Csíkszereda  főútvonalon, félúton. Szentegyházától keletre kb. 2 km, Csíkszereda irányában a főútról jobbra kell letérni és a Vargyas patak mentén kb. 3 km-re van a menedékház és a tábor. A letérőt onnan lehet beazonosítani, hogy az út mellett tábla hirdeti a termálvizes strandfürdőt (Székelyudvarhely felől) balra. De Szeltersz felé épp ezzel ellentétes irányba kell elindulni (Székelyudvarhely felől nézve) jobbra. Az utat némileg megjavították az utóbbi évben, de az alacsonyabb padozatú kocsikból érdemes kiszállni az utasoknak és begyalogolni a helyszínig. A menedékháznál természetesen lehet biztonságosan parkolni. A busszal vagy stoppal érkezőknek a termálfürdő táblája jelent eligazodási pontot.

A menedékháznál 5 faház található. Ezekben van folyóvíz, wc, fürdő. A 4 személyes (de bővíthető!) faházakban. Ebben az évben a menedékház is üres lesz, ott is lehet aludni. A menedékházban a szállás 20 RON/nap/fő; a faházakban 25 RON/nap/fő, a sárorhely 4 RON/nap. Mindezt György Attilánál,  a menedékház vezetőjénél lehet lefoglalni: 0745251341 vagy gellerta@gmail.com. A közelben találhatók még szálláshelyek  hasonló áron. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a menedékház wc-jét és fürdőjét is használtuk a sátortáborból is.

Napi egy meleg ebédet tudunk a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet és a csíkszeredai Hargita Megyi Kulturális Központ támogatása révén biztosítani. Naponta lesz friss kenyér. Kávét és teát reggel és délben szolgálunk fel. A közös étkezéshez mindenki a maga igénye szerint járulhat hozzá.


Bejelentkezés további információ:

Bárdi Nándor <bardinandor@gmail.com>;
Gido Attila <attila.gido@gmail.com>;
Kiss Denes <kissdenes2000@yahoo.com>;
Kiss Tamás, t_kiss77@yahoo.com
Lőrincz József <lorenzogiuseppe@gmail.com>;
Szabó Á. Töhötöm <szabo_tohotom@yahoo.com>;

Toro Tibor <toro.tibor@gmail.com>;

Népszerű bejegyzések