Egy drasztikus életmódváltásra nem vagyunk felkészülve

Péter László interjúja a Krónikában, kérdezett Kiss Judit


Milyen mértékben járult hozzá a koronavírus gyors európai elterjedéséhez – a vírus agresszivitásán túlmenően – napjaink nagyfokú mobilitása, a korlátlan helyváltoztatási lehetőségek? És az, hogy napjaink társadalma közel egy évszázada elszokott a világjárványtól, és nincs felkészülve erre?


 A vírus elterjedése természetesnek tekinthető, hiszen a globalizáció kontextusában minden „közel került” egymáshoz, a kölcsönös összefonodások komplexuma a mai világ lényegét képezi – gyakorlatilag minden mindennel össze van kapcsolva a gazdaságtól és médiától, a sportrendszeren át a kultúráig vagy a politikáig, hogy csak a közhelyszerűeket említsem. A középosztályra jellemző tömegturizmus, a széles skálán működő munkaerő-hálózatok, a gazdasági ellátó rendszerek térben szétszórt elemei, a politikusok közti találkozók egyben csatornái is a vírus elterjedésének. A kínai autoriter rendszer berögzött reflexei (kezdetben tagadták, majd minimalizálták a baj mértékét) szintén hozzájárult, hogy értékes időt vesztegessünk el. Az új koronavírus agresszív jellege persze további fontos tényező a terjedésben.
A társadalmak fel is vannak készülve, meg nem is. Most menetközben tanulunk, gyorsan, bízom benne, hogy elégségesen gyorsan. Protokollok vannak ugyan, csak azokat szerencsére eddig nem kellett alkalmazni. Meg a helyzet is nagyon gyorsan változó, ami sokkokat okoz. Ezekre kell felkészülni, egyik-napról a másikra. Gondoljunk bele: kedden még kvázi normálisan folyt Erdélyben is az az élet, bár láttuk a bajt, de azt inkább tévében – máshol volt. Aztán bezártak az iskolák és egyetemek, elkezdett terjedni a fertőzés, ma meg szükségállapot van. Nagyon gyors a változás, amihez majdnem azonnal kell alkalmazkodni. Az egyik baj az, hogy ezeket a gyakorlatokat élesben alig tesztelték, ugyanakkor évtizedekkel ezelőtt, a hidegháború alatt találták ki őket, most meg egy teljesen más, szorosan összekapcsolt, poszt-modern és globális kisvilágban élünk. Látjuk, a vírus nem ismer határokat, de ennek ellenére magas fokon összehangolt, nemzetközi összefogással életbe léptetett eljárások nincsenek. Félek, hogy a lokális szintű, régi keretek szerint végrehajtott intézkedések hatékonysága nem lesz elégséges. Aztán valóban, a társadalmak nincsenek felkészülve egy drasztikus, vélhetően tartós életmódváltásra sem. Ez könnyen okozhat olyant, amit a szociológia társadalmi dezorganizáltságnak nevez: szakadások alakulhatnak ki a társadalom szövetében, az állam nem képes ellenőrizni részeket a társadalmi életből, ami súlyosbítja a krízist. Az emberek akkor kávézóba akarnak menni a szomszéddal egyet traccsolni, amikor a másik szomszéd már belehalt a szövődményekbe... Probléma, hogy az elmúlt években Európa szerte csökkent az államba és politikusokba vetett bizalom mértéke, s akiknek most a helyzet magaslatán kell állni, s menetközben a társadalmi bizalmat is meg kell nyerni.
Kitől, illetve mitől – kormánytól, önkormányzattól, pártoktól, szervezetektől, egyháztól – várják az emberek az ilyen rendkívüli helyzetekben a jó tanácsokat, útmutatást? És pontosan mit várnak ilyenkor?
Az emberek nyilván az elitektől és a döntéshozóktól várják az eligazítást, de nagyon-nagyon sok múlik rajtuk: most a felelős, szolidáris és empatikus állampolgárokra van nagy szükség, akik egyfelől betartják a rendkívüli és kétségtelenül kellemetlen szabályokat, másfelől meg segítőkészek azokkal szemben, akiknek feltétlenül közösségi támogatásara van szükségük – az idősebbekkel, betegekkel, egyedülállókkal szemben. Az emberek természetesen hatékonyságot várnak el, de jelen pillanatban rendkívül fontos számukra a pontos és világos tájékoztatás, a döntések melletti érvelés, a krízis kezelésének átláthatósága, az a tudat, hogy az ügyek kezelése felelősök és szakértők kezében van. Magyarán, kapitális jelentőségű hogy tudják mi és miért történik körülöttük.
Mi váltja ki ilyenkor az emberekben a Romániában néhány hete már tapasztalt reakciót, a bevásárlási pánikot?
Ezek olyan kollektív viselkedésformák, amelyek gyakorta fellépnek, ha az emberek egy számottevő része úgy érzi-gondolja, hogy az elkövetkező pillanatokban valami teljesen ismeretlennel fog szembesülni. Mert attól hogy „jól bevásárolt” úgy érzi, ellenőrzi a helyzetet, vagyis mintegy „helyreállítja” az ismert-ismeretlen közötti felbomlott egyensúlyt. Egyben meg defulálja, vagyis levezeti a kontrolláltalan félelmeket. Van a dologban egy játékelméleti dilemma is, hiszen ha úgy ítélik meg, „mindenki ezt teszi”, akkor senki sem akar balek lenni... Abban az esetben, ha ez viselkedés meghalad egy kritikus küszöböt, akkor valóban nagy baj lehet. Világszerte láttunk ilyen példákat, ahol a lakosok megrohamozták a boltokat, de ezek szerencsére relatív hamar alábbhagytak. Ha az ellátásban nem lesz komoly és váratlan fennakadás, akkor a „bevásárlási láz” a koronavírus-krízis természettörténetének egy mozzanata marad. Fontos kiemelnem, hogy mindannyiunk higgadtságára és eszére, arányérzékére és felelősségére szükség van. Bízom benne, hogy így lesz.
Mivel magyarázható, hogy rengetegen annak árán is hazamenekültek Romániába Olaszországból, hogy tisztában lehettek vele: saját itthoni családtagjaikat, hozzátartozóikat is megfertőzhetik?
Egyszerűen azzal, hogy itthon ismert társadalmi terület van: a váratlan ismeretlenség ismerős terepen egyszerűbben elviselhető. Azon túl, hogy sokan egyszerűen egzisztenciálisan is ellehetetlenedtek, hiszen a szolgáltató szektor egyszerűen leállt. Velük is szolidárisnak kell lenni, polgártársaink, de a szabályokat mindenkinek be kell tartani.
Hogyan látod, a "nyájszellem", a riadalom, pánik "ragadóssága" mennyiben tekinthető most másnak, mint másfajta veszélyek esetén? Gondolok itt arra, hogy eddig nem tapasztaltunk hasonlót: az ember biztonságát fenyegető tényezők – politikai tényezők vagy mondjuk földrajziak: háborúk vagy természeti csapások, etnikai feszültségek, stb. – egy adott régióra vagy népcsoportra vagy országra nézve jelentettek fenyegetést, a mostani helyzet azonban úgy tűnik, egységes, globális. A társadalomban vajon hogyan csapódik le az, hogy ez a mostani nem egyikünké vagy másikunké, hanem úgy tűnik, hogy Európa és világszerte egy nagy közös veszély? 
Ez sajnos egy új helyzet, ami szó szerint mindenkit érinteni fog, s itt elsősorban nem a medikális esetekre gondolok. Könnyen elképzelhető, hogy a globális korporciós kapitalizmus is módosul, hiszen minden egészségügyi katasztrófát gazdasági válságok követték. Ezt a tömegek bölcsessége is felfogja – „érzi”, hogy ez valahogy más. Persze ebben benne van a média által keltett morális pánik is, de vészes hiba lenne nem komolyan venni.
Sokan sokféle összeesküvés-elméletet emlegetnek fel mostanság a jelenlegi helyzet kapcsán: van ebben mindenféle, az apokalipszis lovasaitól kezdve addig, hogy Amerika ártani akart Kínának gazdasági okokból, stb. Hogyan látod, lehetne-e, kellene-e egyáltalán  irányt adni az embereknek, hogy ezek a széles körben terjedő "konteók" ne terjedjenek? 

A “konteók” érzelmeket vezetnek le, de rettenetesen sokat tudnak ártani, mert kéz-a-kézben járnak a butasággal és az álhírekkel. Ezért fontos a rendszeres, tiszta, őszinte és érvelt kormányzati kommunikáció. Természetesen a média, a véleményvezérek és influencerek szerepe is nagyon fontos.

Azonban a társadalmi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyobb krízisek esetében az emberek összefognak, együttműködnek, hozzájárulnak a problémák megoldásához. Most sem lesz másképpen, még akkor is, ha nagyobb áldozatokra lesz szükség.


Az eredeti interjú itt érhető el:

Népszerű bejegyzések