Szakmai gyakorlat Székelyhídon

Vita Emese


Július 3-10 között intézetünk szociológus, antropológus és humánerőforrás-menedzsment szakos hallgatói közel egy héten át gyakorolhatták a módszertan csínját-bínját a Székelyhídon rendezett kutatótáborban. A kérdőívezés és interjúzás mellett lehetőség nyílt a település különböző intézményeinek (közigazgatási, vallási, vállalkozói, civil) működésébe bepillantani, valamint a székelyhídiak mindennapi életével közelebbről megismerkedni. Az ismerkedést mindenekelőtt magunk közt kezdtük, első körben azzal, hogy ki honnan érkezett, mit tanul vagy éppen mivel foglalkozik. Idén a Budapesti Corvinus Egyetem öt diákja is részt vett a táborban, Juhász Pál tanár úr kíséretében. Második körben már hobbyk és egyéb személyes információk is előkerültek, s az éjfélek rendszerint hasonló beszélgetésekkel zárultak.


              Az ismerkedő, tárgyaló és étkező asztal, ahonnan minden indult 

... és az esti eszmecserék

Szálláshelyül a termálfürdő faházikóit használtuk, ugyanakkor a strand területe egyaránt alkalmas volt a szabadidős fürdőzésre és a szakmai munka előkészítésére, megbeszélésekre.


Mielőtt munkához láttunk volna, Béres Csaba polgármester körbevezetett a városban és részletesen ismertette a polgármesteri hivatal felépítését, annak működését, továbbá a szomszédos Csokalyra és Nagykágyára is ellátogattunk, ahol a református és görög katolikus templomok megtekintése után a lankás szőlőterületekkel körbevett és az arborétum szomszédságában fekvő egykori Pongrácz család kriptáját is lehetőségünk volt megtekinteni.

Ismertető séta a városban

Közhivatali munkát bámuló szempárok

Településfejlesztők édene? - az urbanisztikai osztály

Első "nagy-előadás" Székelyhíd gazdasági, társadalmi és kulturális sajátosságairól, valamint az új fejlesztési stratégiáról 

Bepillantás az Ér TV kulisszái mögé

Majd jöhetett a méltán kiérdemelt déli pihenő

A megfigyelés első lépése 

Templomlátogatás (csokalyi református templom) - kívül...


 ... belül

Béres Csaba Csokaly híres szülöttét, Fényes Elek statisztikust ismerteti a csoporttal

A nemrégiben felújított csokalyi Görög katolikus templomban 

Gróf Pongrácz Ödön és családjának sírboltja Nagykágyán

Nagykágyai lankás... 

... ahol szívesen megpihenne a terepszemlélő

A nap hátralévő részében megbeszéltük a kérdőívezés részleteit, ezt követően pedig a focirajongók a világbajnokságnak örvendezhettek.

Az előkészületekhez hozzátartozik a gondos kérdőívhajtogatás is 

A következő két napban a diákságnak főként a kérdezőbiztosi munka édeskeserűségeivel szemben kellett helytállnia.

Hogy jó induljon a reggel

Miután Veres Valér és Csata Zsombor ismertette a mintavételi eljárást, ki-ki megkapta a kérdőíveit és indulhatott a munka, este pedig megbeszéltük az első tereptapasztalatokat.


A feedback sosem maradt el 1. 

Kifejező arcok - A feedback sosem maradt el 2. 


Vasárnapra kialakítottuk a tematikus kutatócsoportokat és a kérdőívezéssel párhuzamosan elkezdődött a sokak által várt kvalitatív módszerek alkalmazása, mint a megfigyelés és interjúzás. A valláskutató csoport már vasárnap több új vallási közösség szertartásán is részt vett, délután úrvacsoraosztással egybekötött gyülekezeti alkalmon voltunk a legnagyobb székelyhídi romaközösség, a Dankó Pista környékén lakó baptisták imaházában.


Lány ujjnélküliben 


Az előttünk álló hét hátralévő részében a kérdőívek feldolgozása mellett a kiscsoportok a terepszemlén túl interjúkat készítettek. A vallásszociológiai csoport mellett a következő kutatócsoportok voltak még, amelyekhez csatlakozni lehetett: 
o   Szegénység és etnicitás. Szegregált roma közösség mindennapi problémái.
o    Turizmus: valóság és potenciál a határmenti övezetben.
o   A vállalkozók közötti együttműködés regionális és etnikai sajátosságai.

Az egyéni és csoportos munkát egészítette ki Nagy Gábor, a vállalkozás-inkubátort működtető ROVE elnökének előadása, aki a vállalkozói szféra és vállalkozási potenciál helyi sajátosságairól, a helyi vállalkozók problémáiról, lehetőségeikről és a vállalkozókkal szembeni kihívásokról is beszélt az inkubátorházban. A görög katolikus plébános a csokalyi görög katolikusok történetéről számolt be, Juhász Pál pedig a mezőgazdaságban bekövetkezett átalakulásokról tartott előadást.

Az egy hetes szakmai gyakorlat alatt a részben felújított Stubenberg-kastélyba is ellátogattunk, ahol jelenleg egy gyermekotthon működik Böjte Csaba ferences szerzetes és Kovács Ágnes valamint családja irányításával. A kastélyban korábban iskola működött, de a tatarozásra egyáltalán nem fordítottak gondot, így történhetett meg, hogy az épület állaga drasztikusan leromlott.Péter László megelégedéssel nyugtázza, hogy mindenki dolgozik

A gyakorlat az egyes kutatási témák eredményeinek bemutatásával és a tapasztalatok megbeszélésével mosolygósan zárult. 

Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt!


Népszerű bejegyzések